lopend vuurtje achtergrond

Het lopend vuurtje is het educatieve programma voor de basisscholen van de Stichting World Peace Flame (WPF). Het lespakket is ontstaan uit een vredeswens van velen. De samenstellers van het dit lespakket gaan uit van een positieve benadering van vrede en hebben er bewust voor gekozen om onderwerpen als oorlog, pesten, en nare dingen geen bijzondere aandacht te geven. Niet omdat die er niet zijn, maar teveel aandacht voor deze onderwerpen leidt af van waar het in dit project werkelijk om gaat: Het besef dat vrede er al is. Vrede bereik je door het positieve en het goede in jezelf en in anderen te stimuleren. Het maakt ons bewust dat je er steeds naar terug kan keren. Het lespakket is ontwikkeld voor basisscholen, maar kan overal gebruikt worden waar met kinderen wordt gewerkt. Het is een handreiking en kan op velerlei manieren gebruikt worden.

kinderen zitten op wereldbol