World Peace Flame Rotterdam

De stichting World Peace Flame wil wereldwijd een verschuiving in de gewoonte van mensen op gang brengen: van nadenken over
problemen naar het vinden en uitvoeren van oplossingen. De World Peace Flame (wereldvredesvlam) is een symbool van vrede, eenheid, wijsheid en geluk en weerspiegelt het diepe verlangen naar vrede van ieder mens,onafhankelijk van
cultuur, geloof, huidskleur, afkomst of geslacht.

kind met wereldbol